• Indeks Uniwersytetu Jagiellońskiego w kieszeni

     • Nasz wybitnie zdolny uczeń, Karol Królikowski z klasy IVc został 
      laureatem ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicznej z Wydziałem
      Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a tym samym ma zapewniony wstęp
      na tę uczelnię. Ogromna pasja, pracowitość i wyczucie chemii sprawiły,
      że Karol znalazł się wśród najlepszych młodych chemików w całym kraju.
      W przygotowaniach do olimpiad wspierała go Anna Grużlewska,
      nauczycielka chemii. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
     • Projekt "Żydowskie dziedzictwo kulturowe"

     • 20 lutego 2024 r. na cmentarzu żydowskim w Dzierżoniowie odbyła się ceremonia upamiętnienia cmentarza, organizowana przez Muzeum Polin, Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Muzeum Miejskie Dzierżoniowa. W uroczystości, będącej częścią projektu "Żydowskie dziedzictwo kulturowe", wzięła udział pani dyrektor Grażyna Bajsarowicz, pan wicedyrektor Tomasz Roszak oraz uczniowie klasy pierwszej b. Spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele organizatorów, władz samorządowych, służb mundurowych oraz instytucji i fundacji współpracujących przy pielęgnowaniu pamięci o przeszłości naszego miasta, poprowadziła koordynatorka projektu dr Anna Grużlewska. Ceremonii upamiętnienia towarzyszyły warsztaty w ramach projektu edukacyjnego. Zajęcia prowadzone przez edukatorkę z Muzeum Polin, Elżbietę Grab, odbyły się 22 i 23 lutego. Uczestniczyli w nich uczniowie klasy 1a oraz 2d. Warsztaty przybliżyły młodzieży historię, tradycję i kulturę Żydów polskich, ze szczególnym uwzględnieniem Dzierżoniowa.