• Witamy wszystkich przyszłych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego
     w Dzierżoniowie!

      

     Poznaj ofertę edukacyjną na rok szkolny 2023/2024.

      

     Harmonogram rekrutacji: 

     Rejestracja w systemie
     Wybór szkół
     Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

     15 maja – 19 czerwca (do godz. 15:00)

     Złożenie świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz innych wymaganych dokumentów

     23 czerwca – 10 lipca
     (do godz. 15:00)

     Wprowadzenie do systemu ocen ze świadectwa ukończenia szkoły oraz wyniku egzaminu ósmoklasisty

     Ewentualna zmiana wyboru szkół/oddziałów – złożenie nowego wniosku o przyjęcie do szkoły


     Ogłoszenie list uczniów zakwalifikowanych do szkół


     18 lipca


     Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez złożenie oryginałów dokumentów (świadectwa i wyniku egzaminu)

     19  – 28 lipca
     (do godz. 15:00)


     Ogłoszenie list uczniów przyjętych do szkół


     31 lipca


     Rekrutacja dodatkowa poza systemem (w przypadku wolnych miejsc)

     01  – 21 sierpnia
     (do godz. 15:00)

      

     Dla absolwentów szkół podstawowych, przygotowaliśmy w naszym liceum następującą
     ofertę kształcenia:

     Klasa Humanistyczna

     Klasa Matematyczno-menadżerska

     Klasa Biomedyczna (biologiczno-chemiczna) - 2 klasy

     Klasa Lingwistyczna