• W klasie matematyczno-menadżerskiej w formule rozszerzonej realizowane będą następujące przedmioty: matematyka z elementami analizy matematycznej, język angielski, biznes i zarządzanie.

     Opis oddziału

      

     KLASA MATEMATYCZNO – MENADŻERSKA

     POD PATRONATEM COVENTRY UNIVERSITY ORAZ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU I POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

      

     Klasa dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień i pasji w dziedzinach takich jak: matematyka, język angielski, informatyka, ekonomia, biznes.

     Przedmioty: matematyka, język angielski oraz biznes i zarządzenie realizowane są na poziomie rozszerzonym.

     Nauczyciele uczący w klasie o tym profilu proponują:

     • udział w kołach zainteresowań przygotowujących do olimpiad i konkursów przedmiotowych z matematyki, informatyki, przedsiębiorczości i innych;
     • udział w konferencjach, warsztatach, wykładach naukowych realizowanych przez uczelnie wyższe, np. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Wrocławski, Coventry University Wrocław;
     • udział w matematycznych obozach naukowych organizowanych we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, udział w Dolnośląskich Meczach Matematycznych,
     • lekcje i spotkania ze specjalistami w dziedzinie matematyki (np. nauczycielami akademickimi…) w ramach Projektu Klasa Akademicka;

      

     Przygotowujemy naszych uczniów do studiowania m.in. matematyki, informatyki, automatyki i robotyki, architektury, programowania, zarządzania, ekonomii, marketingu, biznesu.