• Klasa humanistyczna - sztuki piękne i media

      

     W klasie humanistycznej - sztuki piękne i media w formule rozszerzonej będą realizowane następujące przedmioty: historia, język angielski oraz język polski. Proponujemy również zajęcia dodatkowe: warsztaty teatralne, zajęcia uzupełniające z komunikacji społecznej z elementami prawa i dyplomacji oraz debatę Oxfordzką, wspólne projekty nauczyciela i ucznia (tutor-uczeń).

      

     Opis oddziału

      

     KLASA POD PATRONATEM WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

     I TEATRU POLSKIEGO WE WROCŁAWIU

      

     Klasa dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień i pasji w przedmiotach takich jak: język polski, historia oraz język angielski.

     Przedmioty: język polski,historia i język angielski realizowane są na poziomie rozszerzonym.

     Nauczyciele uczący w klasie o tym profilu proponują:

     • realizację autorskich programów nauczania, np. komunikacja społeczna z elementami prawa i dyplomacji, warsztaty teatralne w ramach zajęć uzupełniających;
     • udział w kołach zainteresowań przygotowujących do olimpiad przedmiotowych;
     • organizację i udział w debatach oksfordzkich, wspólne projekty nauczyciela i ucznia (tutor – uczeń);
     • aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym, oglądanie i analizę współczesnych spektakli teatralnych (w tym również w języku angielskim) i dzieł filmowych, uczestnictwo w najciekawszych imprezach kulturalnych naszego regionu;
     • uczestnictwo w konferencjach, warsztatach, wykładach naukowych realizowanych przez uczelnie wyższe, np. Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, Papieski Wydział Teologiczny;
     • warsztaty prowadzone przez aktorów i reżyserów Teatru Polskiego we Wrocławiu;
     • lekcje i spotkania ze specjalistami w dziedzinie humanistyki (np. nauczycielami akademickimi, dziennikarzami…) w ramach Projektu Klasa Akademicka;
     • wycieczki kulturoznawcze (np. zagraniczne), polonistyczne, historyczne, politologiczne, np. do Sejmu, sądów;
     • udział w projektach dla młodzieży uzdolnionej humanistycznie, m.in. Genialna Jedynka.

      

     Przygotowujemy naszych uczniów do studiów na wydziałach humanistycznych i nauk społecznych m.in. filologia polska, filologia angielska, wiedza o teatrze, prawo, historia, nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, administracja, pedagogika, psychologia.