• W klasie lingwistycznej - w formule rozszerzonej będą realizowane następujące przedmioty: język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia. Proponujemy również zajęcia dodatkowe: warsztaty teatralne, komunikacja społeczna z elementami prawa i dyplomacji.

     Opis oddziału

      

     KLASA POD PATRONATEM WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

     UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

      

     Klasa dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień i pasji w przedmiotach takich jak: język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia.

     Przedmioty: język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia realizowane są na poziomie rozszerzonym.

     Nauczyciele uczący w klasie o tym profilu proponują:

      

     • realizację autorskich programów nauczania, np. komunikacja społeczna z elementami prawa i dyplomacji, warsztaty teatralne w ramach zajęć uzupełniających;
     • aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym, oglądanie i analizę współczesnych spektakli teatralnych (w tym również w języku angielskim) i dzieł filmowych, uczestnictwo w najciekawszych imprezach kulturalnych naszego regionu;
     • wycieczki kulturoznawcze (np. zagraniczne), polonistyczne, politologiczne, np. do Sejmu, sądów;
     • realizację elementów kulturoznawstwa krajów anglojęzycznych poprzez udział w takich projektach takich jak np :"Irlandia w szkole".

      

     Przygotowujemy naszych uczniów do studiów na wydziałach humanistycznych i nauk społecznych m.in. filologia polska, filologia angielska, stosunki międzynarodowe, językoznawstwo, kulturoznawstwo, lingwistyka stosowana, politologia, turystyka