• NOWOŚĆ!!! – Klasa matematyczno - biznesowa

     POD PATRONATEM COVENTRY UNIVERSITY ORAZ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU I POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

      

     Klasa dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień i pasji w dziedzinach takich jak: matematyka, informatyka, ekonomia, biznes.

     Przedmioty: matematyka, język angielski, informatyka lub fizyka lub geografia realizowane są na poziomie rozszerzonym.

     Nauczyciele uczący w klasie o tym profilu proponują:

     • zajęcia uzupełniające realizowane w ramach innowacji pedagogicznej „Ekonomia i przedsiębiorczość” we współpracy z Coventry University Wrocław i Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, której celem jest m.in. zdobywanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu ekonomii, finansów, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi;.
     • zajęcia uzupełniające z analizy matematycznej ułatwiające studiowanie kierunków ścisłych na różnorodnych uczelniach;
     • udział w kołach zainteresowań przygotowujących do olimpiad i konkursów przedmiotowych z matematyki, informatyki, przedsiębiorczości i innych;
     • udział w konferencjach, warsztatach, wykładach naukowych realizowanych przez uczelnie wyższe, np. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Wrocławski, Coventry University Wrocław;
     • udział w matematycznych obozach naukowych organizowanych we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, udział w Dolnośląskich Meczach Matematycznych.

      

     Przygotowujemy naszych uczniów do studiowania m.in. matematyki, informatyki, automatyki i robotyki, architektury, programowania, zarządzania, ekonomii, marketingu, biznesu.