• Biomedycyna - klasa biologiczno-chemiczna

     Klasa pod patronatem Uniwersytetu Wrocławskiego i Przyrodniczego dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, a w szczególności biologią i chemią a także m.in. realizacją badań i projektów naukowych z zakresu przedmiotów kierunkowych.

     Przedmioty: biologia, chemia (z rozbudowaną częścią laboratoryjną), matematyka realizowane są w zakresie rozszerzonym.

      

     Nauczyciele uczący w klasie o tym profilu proponują:

     • lobolatoria z biologii lub zajęcia uzupełniające z ochrony środowiska prowadzone w formie warsztatów;
     • możliwość uzyskania certyfikatu z ratownictwa przedmedycznego;
     • udział w obozach naukowych;
     • samodzielnie wykonywane doświadczenia i obserwacje mikroskopowe w profesjonalnie wyposażonej pracowni biologicznej i laboratorium chemicznym;
     • udział w kołach zainteresowań przygotowujących do udziału m.in. w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Ekologicznej, Olimpiadzie Chemicznej;
     • uczestnictwo w konferencjach, warsztatach, wykładach naukowych realizowanych przez uczelnie wyższe np. Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
     • udział w warsztatach, projektach i pracach badawczych w ramach Projektu Klasa Akademicka

      

     Przygotowujemy naszych uczniów do studiowania m.in. medycyny, farmacji, weterynarii, biotechnologii, biologii, psychologii, ratownictwa medycznego, fizjoterapii, rehabilitacji, fizykoterapii itd.