• W klasie biomedycznej (biologiczno-chemicznej) w formule rozszerzonej realizowane będą następujące przedmioty: biologia, chemia, matematyka. Proponujemy również zajęcia dodatkowe z ratownictwa przedmedycznego w formie warsztatów z możliwością uzyskania certyfikatu.

     Opis oddziału

      

     KLASA POD PATRONATEM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

     I PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU

      

     Klasa dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, a w szczególności biologią i chemią a także m.in. realizacją badań i projektów naukowych z zakresu przedmiotów kierunkowych.

     Przedmioty: biologia, chemia (z rozbudowaną częścią laboratoryjną), matematyka realizowane są w zakresie rozszerzonym.

      

     Nauczyciele uczący w klasie o tym profilu proponują:

     • możliwość uzyskania certyfikatu z ratownictwa przedmedycznego;
     • udział w obozach naukowych;
     • samodzielnie wykonywane doświadczenia i obserwacje mikroskopowe w profesjonalnie wyposażonej pracowni biologicznej i laboratorium chemicznym;
     • udział w kołach zainteresowań przygotowujących do udziału m.in. w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Ekologicznej, Olimpiadzie Chemicznej;
     • uczestnictwo w konferencjach, warsztatach, wykładach naukowych realizowanych przez uczelnie wyższe np. Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
     • udział w warsztatach, projektach i pracach badawczych w ramach Projektu Klasa Akademicka

      

     Przygotowujemy naszych uczniów do studiowania m.in. medycyny, farmacji, weterynarii, biotechnologii, biologii, psychologii, ratownictwa medycznego, fizjoterapii, rehabilitacji, fizykoterapii itd.