• NOWOŚĆ!!! – Klasa linwistyczna

     Klasa pod patronatem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego i Teatru Polskiego we Wrocławiu dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień i pasji w przedmiotach takich jak: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski.

     Przedmioty:  język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia lub język niemiecki realizowane są na poziomie rozszerzonym.

     Nauczyciele uczący w klasie o tym profilu proponują:

     • realizację autorskich programów nauczania, np. elementy prawa i dyplomacji, warsztaty teatralne w języku angielskim;
     • udział w kołach zainteresowań przygotowujących do olimpiad przedmiotowych;
     • organizację i udział w debatach oksfordzkich, wspólne projekty nauczyciela i ucznia (tutor – uczeń);
     • aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym, oglądanie i analizę współczesnych spektakli teatralnych (w tym również w języku angielskim) i dzieł filmowych, uczestnictwo w najciekawszych imprezach kulturalnych naszego regionu;
     • uczestnictwo w konferencjach, warsztatach, wykładach naukowych realizowanych przez uczelnie wyższe, np. Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu;
     • warsztaty prowadzone przez aktorów i reżyserów Teatru Polskiego we Wrocławiu;
     • lekcje i spotkania ze specjalistami w dziedzinie humanistyki (np. nauczycielami akademickimi, dziennikarzami…) w ramach Projektu Klasa Akademicka;
     • wycieczki kulturoznawcze (np. zagraniczne), polonistyczne, historyczne, politologiczne, np. do Sejmu, sądów;
     • udział w projektach dla młodzieży uzdolnionej, m.in. Genialna Jedynka;
     • realizację elementów kulturoznawstwa krajów anglojęzycznych poprzez udział w projektach takich jak np. „Irlandia w szkole”;
     • zajęcia językowe prowadzone w języku nauczanym z uwzględnieniem aktualnych treści oraz z wykorzystaniem interesujących mediów. Uczymy naturalnego posługiwania się językiem i ćwiczymy wszystkie sprawności językowe poprzez pracę z filmem czy obcojęzycznymi lekturami.

      

     Przygotowujemy naszych uczniów do studiów takich jak:  filologia,  stosunki międzynarodowe, administracja, językoznawstwo, kulturoznawstwo, lingwistyka stosowana, politologia, turystyka