• Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym.
    • Albert Einstein
    • Odważnym człowiekiem jest nie ten, kto się niczego nie lęka. Lecz ten, którego szlachetna dusza swój lęk przezwycięża.
    • William Shakespear
    • Tylko ten jest wykształcony, kto nauczył się, jak się uczyć; kto nauczył się, jak przystosować się i zmieniać.
    • Carl Rogers

    • Wdrożono zintegrowany program zapobiegania przemocy domowej - utworzenie Centrum dla Rodzin w Gminie Miejskiej Dzierżoniów – to projekt, który właśnie jest realizowany w Dzierżoniowie od początku tego roku. Finansowanie projektu pochodzi z grantu, który pozyskał Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie z funduszy norweskich i środków krajowych.

     Głównym celem projektu jest profilaktyka, czyli poprawa funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy, poprzez podjęcie działań umożliwiających powstrzymywanie przemocy jeszcze zanim do niej dojdzie. Jak to możliwe? Projektem są objęte przede wszystkim rodziny  zagrożone przemocą domową w taki sposób, aby do przemocy nie doszło. Ponadto pracownicy jednostek działających na rzecz tych osób przejdą szereg szkoleń, superwizji, aby jeszcze efektywniej udzielać wsparcia osobom tego potrzebującym.


         

   • - 800 70 2222– Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (również dla dzieci i młodzieży), czynne całą dobę, 7 dni w tygodniu

    - 22 594 91 00– Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji, czynny w każdą środę i czwartek, od 17.00 do 19.00.

    - 22 654 40 41– ITAKA, antydepresyjny telefon zaufania, czynny w poniedziałki, od 17.00 do 20.00

    - 800 120 002– Niebieska Linia, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, czynne całą dobę, 7 dni w tygodniu


    mgr Ewa Chylińska – pedagog


    Godziny pracy

    Poniedziałek

    8.00 -  15.00

    Wtorek

    8.00 - 16.00

    Środa

      8.00  - 16.00

    Czwartek

     10.00 - 16.00

    Piątek

     8.00  - 13.00


    mgr Marta Winiarska – psycholog


    Godziny pracy

    Wtorek

    10.30 - 14.00

    Środa

     8.00  - 13.30

    Czwartek

    7.30 - 11.30